Ticker

6/recent/ticker-posts

เอสซีลอร์ส่งมอบสุขภาพสายตาดีแก่คนทั่วโลก ผ่านกิจกรรมแชร์ความรู้ 7 วิธีดูแลดวงตา

 


กรุงเทพฯบริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาจากประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มบริษัทเครือเอสซีลอร์ ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับวันสายตาโลก (World Sight Day) รณรงค์แชร์ความรู้ตลอดทั้ง 7 วัน สำหรับ การปกป้องดวงตาที่ท้าแสงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลปกป้องดวงตาที่ถูกต้องจากการเผชิญแสงต่างๆที่ทำร้ายดวงตาในทุกวันผ่านบทความบนเว็บไซต์ Putvisionfirst.com โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพสายตาดีแก่ผู้คนทั่วโลกและขจัดปัญหาทางด้านสายตาให้หมดไป เพราะเอสซีลอร์เชื่อว่าการมองเห็นที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ทำงาน ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆ ตัวเราได้อย่างมีความสุข

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเอสซีลอร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพสายตาที่ดีของผู้คนทั่วโลกจึงดำเนินจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้ออกหน่วยบริการตรวจวัดให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการตรวจวัดสุขภาพสายตาเป็นประจำ พร้อมมอบเลนส์ 500 คู่และแว่นกันแดดจำนวน 500 อันแก่ผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่โรงพยาบาลและชุมชนที่ได้ออกหน่วยบริการตรวจวัด ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมให้กับชาวบ้านในชุมชนแต่ละพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงจากโรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้การดูแลปกป้องดวงตาในช่องทางออนไลน์ เสริมสร้างความตระหนักรักษ์ดวงตาเพื่อการมองเห็นที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เอสซีลอร์หวังว่าการเชิญชวนร่วมรณรงค์การแชร์โพสต์นี้ จะสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยในวงกว้างและสามารถนำความรู้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจในยุคดิจิทัลเช่นนี้

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดวิธีการดูแลสุขภาพดวงตาที่ถูกต้องและส่งต่อความห่วงใยแก่คนที่คุณรัก ได้ที่เว็บไซต์ www.putvisionfirst.com และhttps://www.essilor.co.th