Ticker

6/recent/ticker-posts

ภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 พร้อมเปิดเวทีเสวนา "การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล"

 


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  (คนกลาง) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สามขวามือ) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (ที่สองซ้ายมือ) นายนพดล ศรีพัฒนพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (คนแรกซ้ายมือ) ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  (ที่สองซ้ายมือ)  พร้อมด้วยนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (คนแรกขวามือ) ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 งานแสดงสินค้าแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดของไทยและเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของเอเชีย พร้อมเปิดเวทีเสวนา "การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล" โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (ที่สามขวามือ) เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อเร็วๆ นี้