Ticker

6/recent/ticker-posts

ไทยพีบีเอสเปิดแคมเปญใหญ่เลือกตั้ง 66


  ไทยพีบีเอสเปิดแคมเปญใหญ่เลือกตั้ง 66

ไทยพีบีเอสเดินเครื่องแคมเปญใหญ่ “ไทยพีบีเอส เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย” รับมือการเลือกตั้งทั่วไปแบบครบวงจร เปิด ไฮไลต์ นำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน สะท้อนความคิดความต้องการจากประชาชนทั่วประเทศ

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส กล่าวถึงการเตรียมงานในวาระเลือกตั้ง 66  “ทีมไทยพีบีเอสประกาศแคมเปญ ไทยพีบีเอส เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย ระดมพลังเปิดพื้นที่ทุกช่องทาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน นำมาวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีพันธมิตรทุกสาขา กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทั้งสังคมในการเลือกอนาคตของประเทศ”

ไฮไลต์ที่เตรียมไว้คือ (1) เปิดรายการเฉพาะกิจเกาะติดการเลือกตั้ง เป็นรายการแนว Explainer จันทร์-ศุกร์ เน้นที่ข้อมูลเจาะลึก การวิเคราะห์ที่เข้มข้น และมีความสมดุลรอบด้าน ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการเลือกตั้งที่ประชาชนสนใจ

 (2) เปิดนวัตกรรมใหม่ของการระดมความคิดออกแบบภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง โดยจัดเวทีทั่วประเทศเชิญชวนตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มวัย พื้นที่ และสาขาอาชีพในฐานะ Active Voter มาร่วมกันออกแบบภาพประเทศไทย เริ่มเวทีแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ จ.ชลบุรี และจัดต่อเนื่องในอีกหลายจังหวัดทุกภูมิภาค รวมถึงกิจกรรม Hackathon นวัตกรรมการระดมความคิดออกแบบอนาคตประเทศ โดยจะเป็นการรวมตัวของเหล่าสตาร์ตอัพและนักคิดจากหลายสาขามาร่วมด้วย  

 (3) เปิดพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ และ First Voter มาร่วมระดมความคิดออกแบบนโยบายที่ต้องการเห็นจากการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงจัดลำดับความเร่งด่วนของนโยบาย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 (4) เปิดตัวทีมข่าวไทยพีบีเอส ปูพรมครบทั้ง 77 จังหวัดและเสริมทัพด้วยนักข่าวพลเมืองกว่า 500 คน ระดมกำลังเกาะติดการเลือกตั้งในมิติต่าง ๆ เพื่อข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เจาะลึก และทั่วถึง

 (5) เปิดความร่วมมือพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์องค์การต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย), สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยโครงการโคแฟค หรือ COFACT (Collaborative Fact Checking), เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น 10 แห่ง เป็นต้น  

 (6) เปิดทุกช่องทางส่งตรงทุกเนื้อหาการเลือกตั้งถึงมือทุกคน โดยสามารถติดตามการเจาะลึกประเด็นการเลือกตั้งทั่วไป 2566 ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทุกช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.ThaiPBS.or.th, Facebook @ThaiPBS, YouTube @ThaiPBS และ LINE @ThaiPBS และทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66